KİMLER KATILMALI?


Eğitim Teknolojileri Zirvesi (ETZ) 2019, eğitimin bugününü geleceğini takip eden eğitim kurumlarını, iş dünyasını, medyayı, öğrencileri ve velileri bir araya getiriyor.