İstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde görev yapmaktadır. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Enformatik Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Biri Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Anabilim Dalı ve diğeri de Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Anabilim Dalı olmak üzere iki lisans derecesine sahiptir. Otizmli çocukların eğitiminde robot kullanımı, yabancı dil eğitiminde robot kullanımı ve çocuklara robotik bilimi eğitimi gibi bilimsel araştırma projelerini yürütmüştür. Ayrıca bir tanesi Avrupa Birliği projesi olmak üzere bir çok projede araştırmacı olarak görev almıştır.

İlgi alanları; robotik, üç boyutlu sanal öğrenme ortamları, görüntü ve ses sinyali işlemedir. Çalışmalarını robotların eğitimde kullanılması ve insan robot etkileşimi alanlarında yoğunlaştırmıştır.