Dinçer Demir 2007 yılından itibaren İngilizce öğretmenliği yapmaktadır. Yüksek lisans eğitimini ise Eğitim Teknolojileri alanında tamamlamıştır. Birçok eğitsel etkinlikte konuşmacı, eğitimci ve katılımcı olarak yer almıştır. Ayrıca, bu etkinliklerin bazılarının da düzenlenmesinde sorumluluklar üstlenmiştir. Bunların yanı sıra, özellikle etkili geri bildirim, öğretim tasarımı, eğitim teknolojileri, eğitimde sosyal medya kullanımı ve web 2.0 araçlarının eğitimde kullanılması gibi konularda içerikler üretmekte ve öğretmen eğitimleri vermektedir.