Sedef, 19 yıldır İngilizce öğretmenliği yapmanın yanı sıra giderek daha çok yaygınlaşmış olan dil öğreniminde ve genel olarak eğitimde teknolojinin oynadığı rol üzerine odaklanmaktadır. Teknolojinin hayatımızın her alanına nüfuz ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Doğru kullanıldığında teknoloji, yaratıcılığa ilham verebilir ve öğrencilerimize yeni fikirlere ve insanlara bağlanırken yeni fırsatlar getirebilir. Bu vizyonla Sedef, şu anda İleri Nesil Okullarında teknoloji ve yeni metodolojileri müfredata entegre eden akademik koordinatör ve müdür yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Sedef aynı zamanda vizyonunu genişletmeye hizmet eden ve teknolojinin eğitimde oynadığı önemli rolü yeniden vurgulayan ETZ'nin (Eğitim Teknolojileri Zirvesi) yönetim kurulu üyesidir.

Sedef, Türkiye’de ve uluslararası konferanslarda ve çeşitli platformlarda da vizyonunu paylaşan bir konuşmacı olarak teknolojiyi müfredata nasıl entegre edebileceğini gösteren sayısız atölye çalışmalarında bulunmuş, konuşmalar yapmıştır. Sedef, tüm konuşmalarında ve atölye çalışmalarında bilgisini paylaşırken öğrenmeye inanır.