Yüksek lisans derecesini Kocaeli Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 2012 yılında aldı. Doktora derecesini Sakarya Üniversitesi, Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği bölümünden 2016 yılında aldı. Sakarya Üniversitesi BAUM biriminde 2010 – 2012 yılları arasında Yazılım Mühendisi olarak görev yaptı. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar mühendisliği bölümünde 2012 – 2017 yılları arasında araştırma görevlisi olarak görev aldı. Ağustos 2017 tarihinden itibaren Sakarya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümünde Dr. Öğr. Üyesi görevini sürdürmektedir. Ulusal çapta proje danışmanlıkları ve tamamlamış olduğu araştırma projeleri bulunmaktadır. Bilimsel düzeyde kitap yazarlığı bulunmaktadır. Çalışma konuları arasında, makine öğrenmesi, yazılım testi, akıllı teknolojiler, akıllı eğitim, sensör verilerinin sınıflandırılması ve elektronik burun bulunmaktadır.