Yüksek lisans derecesini Sakarya Üniversitesi, Makine Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünlerinden 2010 ve 2013 yıllarında aldı. Doktora derecesini Sakarya Üniversitesi, Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği bölümünden 2017 yılında aldı. 2007-2008 yılları arasında Kromel Makina A.Ş.’de kalite yöneticiliği, 2011 – 2013 yılları arasında Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş.’de Analitik İş Zekası üzerine görev yaptı. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar mühendisliği bölümünde 2012 – 2018 yılları arasında araştırma görevlisi olarak görev aldı. Şubat 2018 tarihinden itibaren Sakarya Üniversitesi, Yazılım Mühendisliği bölümünde Dr. Öğr. Üyesi görevini sürdürmektedir. Ulusal çapta proje danışmanlıkları ve tamamlamış olduğu araştırma projeleri bulunmaktadır. Çalışma konuları arasında istatistik, zaman serileri analizi, enerji, talep tahmini, yapay zeka, optimizasyon, akıllı eğitim, sonlu elemanlar teknikleri ve malzeme bulunmaktadır.