Prof. Dr. C. Ruhi Kaykayoğlu; ulusal ve uluslararası kurumlarda, yaratıcı ve inovatif düşünme üzerine birçok projeyi kendisinin kurucu ve yöneticisi olduğu Kaykayoğlu İnovasyon Grubu, KiG ile gerçekleştirmektedir. KiG müşteri odaklı ve merkezli çözümlerin üreticisi olarak bilinen ve referanslanmış bir Aile şirketidir. KiG; Yükseköğretim Kurumları, Genel ve Mesleki liseler, şirketler ve özellikle Ar-Ge merkezleri üzerine çok sayıda projeler geliştirmiş bir Gruptur.

Hem Türkye de hem de yakın coğrafya da 38 yılı aşkın eğitim ve danışmanlık deneyimi olan grup, özellikle kurumlarda problem çözme teknikleri (Tasarımcı Düşünme, FMEA, 6 sigma gibi..) tecrübelerinin yanı sıra kurumlarda kariyer planlama ve kariyer geliştirme süreçlerinde aktif bireysel ve kurumsal sorumluluk almıştır. Aile şirketleri için projeler geliştirmiştir. 2005 yılından beri de TRIZ metodolojisini Türkiye’de birçok sektörde tanıtmak için çaba sarfetmektedir. 2 gün den 5 güne kadar yürüttüğü TRIZ çalıştayları ile kurumlarda yaratıcı ve inovatif düşünme becerilerini geliştirmektedir. Özellikler TRIZ yaklaşımı ile, çevik ve odaklı problem çözme süreçlerini Ar-Ge birimlerinde uygulamaktadır. En son geliştirdiği Tasarımcı Düşünmeyi de içine alan F1-TRIZ konsepti ile Ar-Ge ve İnovasyon süreçleri hızlandırılmakta ve bireylerin problem çözme becerileri geliştirilmektedir.