İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve aynı zamanda Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr. İrfan Şimşek 2008 yılında altı aylığına davetli araştırmacı olarak bulunduğu Melbourne Üniversitesi’nde, online eğitim ve üç boyutlu sanal öğrenme ortamları üzerine çalışmalar yapmıştır. Daha sonra 2015 yılında da TÜBİTAK 2219 Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ile desteklenerek Northern Illinois Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuş, Öğretim Tasarımcılarının Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarındaki Rolü ile Uzmanlıklarının ve Kültürel Artalanlarının Teknoloji, Uzaktan Eğitim ve Pedagojik Konulardaki Problem Çözümlerine Etkisi üzerine çalışmalar yapmıştır.

Dördü Avrupa Birliği olmak üzere çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev yapmıştır.

Bunlardan bazıları;

· CAMELOT - CreAting Machinima Empowers Live Online Language Teaching and Learning

· YOURNI - Integration of Young Refugees Using Mobile Devices Leading to Better Language Acquisition and Relevant Career

· TABLIO - Tablets for Classroom Differentiation and Inclusion

· İstanbul Üniversitesi’nin Üç Boyutlu Sanal Kampüsünün Oluşturulması

· Harvard Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile geliştiriilen “MOOCs Projesi

Öğretmen ve öğrencilere eğitimde teknoloji entegrasyonu, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, teknoloji bağımlılığı alanlarında birçok çalıştay ve seminerler düzenlemektedir. Yrd. Doç. Dr. İrfan Şimşek’in ilgi alanları; eğitimde teknoloji entegrasyonu, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, STEM ve eğitim teknolojileridir.