Tuncer Can, doktora derecesini 2011'de halen ders verdiği İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalından almıştır. Yüksek Lisans derecesini de 2004'te "Yapılandırmacılık" üzerine aynı bölümde tamamladı. 2005 yılında Fulbright Bursu kazanmış ve NY, Syracuse Üniversitesinde iki dönem Video Konferans yoluyla Türkçe öğretmiştir. İngilizce öğretmenleri yetiştirmenin yanısıra Hava Harp Okulu’nda genel İngilizce eğitimi vermiş olup 2007 yılından beri İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi'nde öğretmen yetiştirme kursları düzenlemektedir. Araştırma alanları Oluşturmacı Yaklaşımdan 3D Sanal Öğrenme Ortamlarını ve Sanal Gerçekliği yabancı dil öğrenimi ve öğretimi bağlamında kullanmaktır. İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Merkezi tarafından finanse edilen "İstanbul Üniversitesi Sanal Kampüsünü 3D VLE'de Kurma" ve "CAMELOT, YouRNI, TABLIO ve GUINEVERE gibi çeşitli AB Yaşam Boyu Eğitim Programı ve Erasmus+ tarafından finanse edilen projelerde araştırmacı olarak görev almıştır. Yrd. Doç. Dr. Tuncer Can, hizmet öncesi öğretmenlerin modern dünyada öğretmenlik yapabilmeleri için gerekli olan BİT becerilerini geliştirme fırsatına sahip olduğu IU HAYEF Öğrenme Merkezi’nin kurulmasına katkıda bulunmuştur.