Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanıdır. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitiminde Lisans, aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Eğitiminde yüksek lisans ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojisi’nde ise doktora derecesini almıştır.

Lisans ve lisansüstü düzeyde öğretim tasarımı, proje geliştirme, web temelli öğrenme için materyal geliştirme, eğitim teknolojisinin temelleri gibi dersler veren Doç. Dr. Karadeniz, algoritmik düşünme, dijital vatandaşlık, eğitime teknoloji entegrasyonu, harmanlanmış öğrenme gibi alanlarda projeler ve çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, bu alanlarda öğretmenlere, öğrencilere ve velililere çalıştay ve seminerler vermektedir. TUBITAK, MEB, UNICEF ve Avrupa Birliği’nde ulusal ve uluslararası projelerde araştırmacı ve danışman olarak görev almıştır. Eğitim teknolojisi alanında ulusal kitap, ulusal ve uluslararası kitap bölümleri, makaleler ve bildiriler yayınlamıştır.

www.sirinkaradeniz.com

@SrnKaradeniz

[email protected]