Orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesinde tamamladıktan sonra 1992 yılında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1995 yılında Bilkent Üniversitesinde ekonomi yüksek lisansı, 2002 yılında Owen Graduate School of Management’da e-ticaret ve finans alanında işletme yüksek lisansı derecelerini aldı. 1993 yılında Devlet Planlama Teşkilatında planlama uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Telekomünikasyon, elektronik ve elektrikli makinalar sektörleri uzmanlığı, özelleştirme, imalat sanayisinde devlet yardımları, kamu yatırımları, proje yönetimi ve stratejik planlama konularında planlama uzmanlığı görevlerini yürüttü. Planlama uzmanlığı tezini “İmalat Sanayiine Sağlanan Devlet Yardımlarının Maliyet ve Etkilerinin Analizi”, yüksek lisans tezini “Yapay Sinir Ağları ile İstatistiki Dağılımların Belirlenmesi” konularında hazırladı.

Başta Karayolları Genel Müdürlüğü ve DPT Müsteşarlığı olmak üzere çok sayıda kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu için kurumsal ve tematik strateji geliştirme çalışmalarını yöneten YILMAZ; Dünya Bankası, IMF ve Birleşmiş Milletlerin uluslararası eğitim programlarında eğitmenlik yaptı. Yarı zamanlı üniversite öğretim görevlisi olarak e-ticaret, sistem analizi ve tasarımı dersleri verdi.

DPT Müsteşar danışmanlığı, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı danışmanlığı görevlerinde bulundu. 2006-2010 yılları arasında DPT Müsteşarlığı Stratejik Planlama Dairesi Başkanlığı, 2010-2011 döneminde DPT Müsteşarlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2011-2018 yılları arasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü olarak görev yaptı.

19 Eylül 2018 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü olarak görevlendirilmiştir. Dünya Verimlilik Bilimi Konfederasyonu, Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi, Türkiye Bilişim Derneği, Türkiye Kalite Derneği, İzleme ve Değerlendirme Derneği yönetim kurulu üyesidir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.